Term Dates 2022

Term 4 – 3 October to 20 December

Term Dates 2023

Term 1 – 30 January to 6 April

Monday, 30 January 2023 – Years 7, 10-12 – First Day
Tuesday, 31 January 2023 – Years 8 and 9 – First Day

Term 2 – 24 April to 23 June

Term 3 – 10 July to 15 September

Term 4 – 2 October to 20 December